Υδραυλικοί Διαχωριστές με μόνωση HWK 60-1 ¼”

0
Πίεση Λειτουργίας
6 bar
0
Εγγύηση
5 Χρόνια

Στιβαρή κατασκευή

Με ισχυρή
εξωτερική μόνωση

Στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης ή και κλιματισμού, σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογών, η κατασκευή του συστήματος απαιτεί περισσότερους του ενός κυκλοφορητή για την κάλυψη των αναγκών του εγκατάστασης.

Τι γίνεται όμως με την προστασία π.χ του λέβητα όταν κάποια από τα δίκτυα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλα και η θερμοκρασία επιστροφής αρκετά χαμηλή;
Τι γίνεται όταν στο σύστημα μας λειτουργούν π.χ δύο ή περισσότεροι κυκλοφορητές που εξυπηρετούν ο καθένας ξεχωριστά κυκλώματα αλλά με τελείως διαφορετικές ανάγκες σε παροχή και μανομετρικό. Είμαστε σίγουροι ότι σε αυτήν την περίπτωση η λειτουργία ενός μεγαλύτερου κυκλοφορητή δεν επηρεάζει την λειτουργία του μικρότερου κυκλοφορητή;

Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν χρειάζεται η τοποθέτηση ενός υδραυλικού διαχωριστή και η τοποθέτηση ενός πρωτεύοντα κυκλοφορητή από τον λέβητα έως τον υδραυλικό διαχωριστή ενώ οι δευτερεύοντες κυκλοφορητές θα βρίσκονται μετά τον υδραυλικό διαχωριστή ανάμεσα σε αυτόν και π.χ τα δίκτυα των θερμαντικών σωμάτων.

Έτσι αφενός ο λέβητας δεν καταπονείται από μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ του νερού επιστροφής και προσαγωγής, λόγω της ανακυκλοφορίας μέρους της ποσότητας του νερού που θα γίνεται στον υδραυλικό διαχωριστή και αφετέρου επιτυγχάνεται υδραυλική εξισορρόπηση στο δευτερεύων κύκλωμα όταν ταυτόχρονα βρίσκονται σε λειτουργία οι υπόλοιποι κυκλοφορητές χωρίς να επηρεάζει ο ένας την απόδοση του άλλου.

Επίσης υπάρχουν εφαρμογές όπου η πηγή θέρμανσης ή και κλιματισμού (λέβητας, αντλία θερμότητας κλπ) μπορεί να περιέχει από κατασκευή της έναν κυκλοφορητή, ο οποίος όμως για τις ανάγκες του συστήματος μας δεν επαρκεί είτε λόγω ότι η εφαρμογή μας έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε παροχή και μανομετρικό είτε διότι στο σύστημα μας πρέπει να εγκαταστήσουμε περισσότερους κυκλοφορητές για την κάλυψη των αναγκών σε αυτονομίες ή για τον έλεγχο διαφορετικών ζωνών θέρμανσης ή και κλιματισμού καθώς επίσης και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (θέρμανση ενός boiler).

Σε αυτές τις περιπτώσεις η εγκατάσταση ενός μεγαλύτερου κυκλοφορητή σε σειρά με αυτόν που περιέχεται στην συσκευή, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος που απαιτεί μεγαλύτερες παροχές ή και μανομετρικό, καθώς επίσης και η εγκατάσταση περισσοτέρων κυκλοφορητών σε σειρά με αυτόν της συσκευής μας, για την αυτονόμηση και έλεγχο των διαφορετικών ζωνών του συστήματος, θα δημιουργήσει δυσάρεστα αποτελέσματα στην εγκατάσταση μας σε ότι αφορά τον θόρυβο ροής, την υπερβολική παροχή και πίεση στα υδραυλικά δίκτυα του συστήματος, την δημιουργία αέρα και σπηλαιώσεων στην εγκατάσταση, την μειωμένη απόδοση του συστήματος και μία σειρά άλλων λειτουργικών προβλημάτων.
Εδώ απαιτείται η εγκατάσταση του υδραυλικού διαχωριστή και η δημιουργία ενός πρωτεύοντος και ενός δευτερεύοντος κυκλώματος. Το πρωτεύων κύκλωμα θα είναι το τμήμα της εγκατάστασης από τον π.χ λέβητα έως τον υδραυλικό διαχωριστή και το δευτερεύων κύκλωμα θα είναι το τμήμα από τον υδραυλικό διαχωριστή έως τις ζώνες θέρμανσης (σώματα, fan coils, ενδοδαπέδια κλπ).

Έτσι εξισορροπούνται οι διαφορετικές πιέσεις και παροχές ανάμεσα στον κυκλοφορητή που περιέχεται στην συσκευή (π.χ αντλία θερμότητας, λέβητας) και τον δευτερεύων κυκλοφορητή ή κυκλοφορητές ο οποίος ανακυκλοφορεί στο υπόλοιπο τμήμα της εγκατάστασης.

Μέγιστη Ροή

εως 4 m³/h

Υδραυλική Σύνδεση

από την πηγή

θηλυκό πασο G 1 ¼″

Υδραυλική Σύνδεση

προς την κατανάλωση

θηλυκό πασο G 1 ¼″

Απόσταση h1

375 mm

Συνολικό ύψος h

522 mm

Μεγιστη Θερμοκρασια Λειτουργείας

85/90 °C

Μεγιστη Πίεση Λειτουργίας

6 bar