Αντικραδασμικές Βάσεις Αντλιών Θερμότητας

Οικονομικά, ανθεκτικά και…αθόρυβα!
Έως σήμερα, ο περισσότερος εξοπλισμός HVAC τοποθετούνταν σε μεταλλικά στηρίγματα δαπέδου ή βάσεις από τσιμέντο. Αυτές οι μέθοδοι είτε έχουν μικρή διάρκεια ζωής είτε υψηλό κόστος εργασίας. Με τη χρήση του αντικραδασμικού set από καουτσούκ, εξαλείφεται η ηχορύπανση από τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας και τους κραδασμούς που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της. Αποτελεί μια οικονομική λύση
με μεγάλη διάρκεια ζωής.


Μ.Μ.

11cm

45cm

50cm

60cm

100cm

A

mm

110

450

500

600

1000

B

mm

110

163

C

mm

67

98

D

mm

-

410

460

560

960

Βάρος / set

kg

120-240

200-480

280-580

300-680

380-1180