12ο χλμ Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής, Πλησίον Αερογέφυρας Θέρμης | 2310 383256 - 2310 383873|info@heatmax.gr
Θερμοστάτες Χώρου2022-06-05T11:01:45+00:00

Θερμοστάτες Χώρου

Τι είναι θερμοστάτης

Ο θερμοστάτης είναι μια συσκευή ελέγχου η οποία χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας είτε σε κάποια συσκευή είτε σε κάποιο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο θερμοστάτης είναι συνδεδεμένος και ελέγχει ένα μηχανισμό θέρμανσης ή ψύξης.

Αποτελείται από μια διάταξη ανίχνευσης της υπάρχουσας θερμοκρασίας, ένα είδος θερμομέτρου, ένα μηχανισμό ορισμού από το χρήστη της συσκευής της επιθυμητής θερμοκρασίας και τέλος ένα μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιεί αυτόματα τον μηχανισμό ψύξης ή θέρμανσης τον οποίο ελέγχει. Με κάποια μέθοδο είτε καθαρά μηχανική, (π.χ. με διμεταλλικό έλασμα), είτε ηλεκτρική, θέτει σε ενέργεια ή αντίθετα διακόπτει τη λειτουργία στο μηχανισμό θέρμανσης ή ψύξης.

Εξοικονόμηση ενέργειας με απλή αντικατάσταση θερμοστάτη χώρου

Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες στην εξοικονόμηση ενέργειας στα αυτόνομα συστήματα θέρμανσης αλλά και κλιματισμού είναι ο θερμοστάτης χώρου. Στην ουσία των πραγμάτων όσο καλά κατασκευασμένο και να είναι ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης, ακόμα και με τα πλέον ποιοτικότερα υλικά ο τελικός έλεγχος αλλά και τελικός διαχειριστής του συστήματος είναι ο θερμοστάτης χώρου.

Μέσω του θερμοστάτη χώρου ξεκινούν οι εντολές για το άνοιγμα και το κλείσιμο του συστήματος και ουσιαστικά μέσω του θερμοστάτη χώρου επιτυγχάνεται το επίπεδο άνεσης μέσα στο χώρο. Έτσι αν ο θερμοστάτης μας δεν αποκρίνεται σωστά στις μεταβολές της θερμοκρασίας του χώρο, ή και έχει απόκλιση από την επιθυμητή θερμοκρασία που κάθε φορά επιλέγουμε, ή και δεν είναι ο κατάλληλος για το σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται, θα έχουμε σίγουρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κατανάλωση καυσίμου αλλά και πολύ κακό επίπεδο άνεσης στον χώρο (δηλαδή κάποιες φορές θα ζεσταινόμαστε και άλλοτε θα κρυώνουμε).

Για τον λόγω αυτό οι εταιρείες που εξειδικεύονται στην κατασκευή θερμοστατών έχουν τα τελευταία χρόνια εξελίξει Ψηφιακά Μοντέλα Θερμοστατών, Απολύτου Ακριβείας τα οποία με την χρήση Ενσωματωμένου Μικροεπεξεργαστή και Ειδικών Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας επιτυγχάνουν Άριστο Επίπεδο Άνεσης και Μείωση στην Κατανάλωση η οποία μπορεί να φτάσει και στο 25%. Οι θερμοστάτες αυτοί κατασκευασμένοι για τον σκοπό αυτό, εκτελούν ένα ειδικό πρόγραμμά το οποίο πραγματοποιείται με την χρήση ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή. Ο τελευταίος με απόλυτη ακρίβεια, πραγματοποιεί μία σειρά μετρήσεων των θερμοκρασιών που επικρατούν στον χώρο, καθώς επίσης και του ρυθμού μεταβολής της θερμοκρασίας, είτε το σύστημα της θέρμανσης ή της ψύξης βρίσκεται σε λειτουργία είτε όχι και αυτοπροσαρμόζει την λειτουργία του θερμοστάτη, δηλαδή τις εντολές που αυτός θα δώσει προς το σύστημα, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες.

Το σημαντικότερο είναι ότι μέσα από αυτήν την διαδικασία αυτή ο θερμοστάτης υπολογίζει και την αδράνεια του συστήματος και για τον λόγο αυτό κλείνει το σύστημα όσο νωρίτερα από την επιθυμητή θερμοκρασία, χρειάζεται, προκειμένου με την συσσωρευμένη στο σύστημα ενέργεια, να επιτευχθεί η επιθυμητή στον χώρο θερμοκρασία.

Με όλα τα παραπάνω και με την σχεδόν μηδενική απόκλιση λειτουργίας που διαθέτουν οι θερμοστάτες αυτοί, πραγματοποιείται απευθείας από τον θερμοστάτη χώρου άμεση και ιδιαίτερα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (Έως 25%) ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ένα εκπληκτικό επίπεδο άνεσης στον χώρο, διατηρώντας την θερμοκρασία ακριβώς στην επιθυμητή τιμή. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι εξίσου δεδομένα σε όλα τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης είτε χρησιμοποιείται σαν πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή το ηλεκτρικό ρεύμα.

Go to Top