Επιλέξτε το άρθρο που επιθυμείτε να αναγνώσετε

Η επόμενη φάση της οδηγίας της ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα (ERP)

Η επόμενη φάση της οδηγίας της ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα (ERP)

«Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, θα τεθεί σε εφαρμογή η επόμενη φάση της οδηγίας της ΕΕ για τα ενεργειακά προϊόντα (ERP).»

Περισσότερα…