Λέβητες Πέλλετ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ECO – BURN F

Από 28  έως  75  kW

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Τεσσάρων Διαδρομών
  • Ανεμιστήρας Μεταβλητών Στροφών
  • Ηλεκτρονικός Έλεγχος
  • Δυνατότητα Σύνδεσης Θερμοστάτη Χώρου
  • Έλεγχος Καυστήρα pellet
  • Κατάλληλος για χρήση Ξύλου, Κάρβουνου αλλά και Λιγνίτη
  • Κάτω σχάρα κατασκευασμένη από μαντέμι
  • Πολυλειτουργικός Πίνακας ελέγχου εφοδιασμένος με όλα τα
  • συστήματα ασφαλείας
  • Αυτόματη παύση λειτουργίας ανεμιστήρα όταν δεν υπάρχει καύσιμο